Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

SIMPOZION INTERNATIONAL

 “ARMONIE PRIN JOC ȘI CÂNT PORT ȘI CUVÂNT”

 EDITIA a IX-a

11 mai 2019

 Nume proiect: ARMONIE PRIN JOC ȘI CÂNT PORT ȘI CUVÂNT

Organizatori: LICEUL TEHNOLOGIC ”ȘTEFAN CEL MARE” CAJVANA; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ,, STEJĂRELUL” CAJVANA

Condiţii de participare: DIRECTĂ / INDIRECTĂ

Perioadă înscriere: 20.04.2019 - 10.05.2019

Perioadă desfăşurare: 11.05.2019

 SIMPOZION INTERNATIONAL

 “ARMONIE PRIN JOC ȘI CÂNT PORT ȘI CUVÂNT”

EDITIA a IX-a

11 MAI 2019

TEMA: “VALORI ȘI TRADIȚII EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC”

 OBIECTIVE:

- Conservarea valorilor culturale autentice naționale, cât și împărtășirea și cunoașterea valorilor și tradițiilor europene prin diseminarea Proiectelor Europene derulate;

- Împărtășirea experienţelor profesionale ale cadrelor didactice participante, referitoare la tema abordată;

- Stimularea cadrelor didactice pentru participarea activă la dezvoltarea profesională și personală;

- Promovarea exemplelor de bune practici educaționale într-o societate în continuă schimbare;

-Stimularea creativității preșcolarilor, elevilor și cadrelor didactice;

 

SECȚIUNI PENTRU CADRELE DIDACTICE:

SECȚIUNEA I: ”Învățământul românesc în context european” (referate, exemple de bune practici, proiecte educaționale, proiecte didactice cu privire la educația interculturală, incluzivă, outdoor, etc.)

SECȚIUNEA a II-a: ”Proiecte Europene în școlile din România” – prezentări multimedia / Power point

(exemple de bune practici privind derularea Proiectelor Europene)

SECȚIUNEA a III-a: ”De ziua Europei” – creații artistice literare și creații artistico-plastice (pictură, grafică, desen, colaj) realizate de cadrele didactice

 

SECȚIUNI PENTRU ELEVI ȘI PREȘCOLARI:

SECȚIUNEA I: “Europa văzută prin ochi de copil” – creații artistice literare (poezie, proză)

SECȚIUNEA a II-a: “Europa văzută prin ochi de copil” – creații artistico-plastice (desen, pictură, colaj, felicitări, machete, etc.)

DATA DESFĂȘURĂRII: 11 MAI 2019

LOCUL DESFĂȘURĂRII: LICEUL TEHNOLOGIC ”ȘTEFAN CEL MARE” CAJVANA

ORGANIZATORI: LICEUL TEHNOLOGIC ”ȘTEFAN CEL MARE” CAJVANA / GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ,, STEJĂRELUL” CAJVANA

COLABORATORI:

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SUCEAVA

CASA CORPULUI DIDACTIC “GEORGE TOFAN” SUCEAVA

PRIMĂRIA ORAȘULUI CAJVANA

PAROHIA SF. MIHAIL SI GAVRIL CAJVANA

PAROHIA NASTEREA MAICII DOMNULUI CAJVANA

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ ȘI PATRIMONIUL NAȚIONAL SUCEAVA

UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

CENTRUL CULTURAL BUCOVINA

LICEUL TEORETIC “PAN HALLIPA” EDINEȚ – R. MOLDOVA

GIMNAZIUL DIN CRASNA – R. UCRAINA

ȘCOALA MEDIE NR. 1 CRASNA – R. UCRAINA

CENTRUL INSTRUCTIV EDUCATIV ROPCEA – R. UCRAINA

PRECIZĂRI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE:

• Înscrierea participanților se va face până pe data de 10 MAI 2019 (data poștei), prin e-mail la adresa armonie2019@scoalacajvana.ro, pe baza lucrării în format electronic și a copiei scanate după chitanța prin care a fost achitată taxa de participare.ÎN SUBIECTUL MAIL-ULUI SE VA TRECE OBLIGATORIU NUMELE PARTICIPANTULUI IAR IN CORPUL MESAJULUI TITLUL LUCRARII, SECȚIUNEA ȘI SCOALA DE PROVENIENȚĂ

• Formularul de înscriere, copia chitanţei de achitare a taxei de participare şi lucrarea propriu-zisă  se vor trimite simultan, dar ca documente separate;

• În situaţia existenţei a doi sau mai mulţi autori ai unei lucrări, vor fi completate atâtea formulare de  înscriere, câţi autori sunt şi vor fi achitate tot atâtea taxe de participare;

• Taxa de participare si  lucrările copiilor (maxim 2) vor fi trimise prin poştă, ÎMPREUNĂ CU UN PLIC AUTOADRESAT SI TIMBRAT – CONDIȚIE OBLIGATORIE (ALTFEL NU RĂSPUNDEM PENTRU PRIMIREA MAPEI SIMPOZIONULUI) la adresa: FULOP CARMEN, LOC. CAJVANA, JUD. SUCEAVA, COD. 727100. Pe spatele lucrării vor fi trecute: numele şi prenumele copilului, vârsta, școala de unde provine și numele cadrului didactic îndrumător. În cazul în care doriți să participați doar cu lucrările copiilor se percepe o taxă de 5 lei pe lucrare.

• Participanții înscriși în termenul prevăzut vor fi cuprinși în programul simpozionului;

• Pentru prezentarea  la simpozion, participanții vor avea asupra lor un exemplar al lucrării sau după caz, o prezentare POWER POINT, CLIP MEDIA etc.;

Lucrările vor fi redactate respectându-se următoarele repere:

Lucrările vor fi redactate în Microsoft Office WORD (nu în alte editoare de text gen Open Office, LibreOffice), cu font de 12, Times New Roman, spațiere între rânduri de 1,5 cm, format A4 cu margini de 2,5 cm, maximum 4 pagini.

Vor fi acceptate lucrări în limba română. Se vor respecta regulile de ortografie din limba de redactare (lucrările care nu vor fi redactate cu diacritice vor fi descalificate).

 

Feed-back-ul simpozionului va fi  realizat prin:

- concluzii sintetizatoare asupra modului de alegere si prezentare a temelor  pe secțiuni;

- mape care vor cuprinde:

 • o programul simpozionului;
 • o diploma de participare cu titlul lucrării;
 • o diplome cu premii (I,II,III) pentru elevi și preșcolari;
 • o adeverință pentru cadrul didactic pentru pregătirea și coordonarea lucrărilor elevilor pentru concursul din cadrul simpozionului;
 • o volumul de lucrări publicat în revista ,,Freamătul stejarului” in format electronic-CD cu ISBN.

• Taxa de participare va acoperi cheltuielile pentru:

 • o alcătuirea mapelor simpozionului;
 • o editarea programelor;
 • o realizarea diplomelor de participare pentru cadrele didactice;
 • o realizarea diplomelor de participare pentru elevi, pentru școlari;
 • o protocolul de organizare și desfășurare;
 • o adeverințele pentru cadrele didactice;
 • o editarea volumului de  lucrări în format electronic, etc.

Taxa de participare va fi în cuantum de 50 RON / persoană și va fi percepută fiecărui autor / coautor.

Aceasta va fi achitată prin mandat poștal, la adresa: FULOP CARMEN loc. Cajvana , jud. Suceava, cod. 727100

o Pentru lucrările copiilor nu se percepe taxă dacă participați la simpozion la una din secțiunile pentru cadrele didactice.

o Informații suplimentare la următoarele persoane de contact:

 • § Pentru învățământul preșcolar: ED.  UNGUREAN LILIANA 0751153482
 • § Pentru învățământul primar: PROF. TOMUŢ CRISTINA 0748316367
 • § Pentru învățământul gimnazial: PROF. CRĂCIUN PÎŢU CRISTINA 0749878153
 • § Pentru învățământul liceal: PROF. CIOTU IULIAN 0744502798

 

FORMULAR DE PARTICIPARE

REGULI DE TEHNOREDACTARE