Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

SIMPOZIONUL  INTERNAŢIONAL

“ARMONIE PRIN JOC ŞI CÂNT, PORT ŞI CUVÂNT”

 EDIŢIA  a V-a

TEMA: ,, MAGIA NATURII  ÎN CASELE ROMÂNILOR

SCOP: PROMOVAREA UNUI SET DE VALORI FUNDAMENTALE CARE POT FI ADOPTATE DE CADRELE DIDACTICE ŞI ELEVI PENTRU O EDUCAŢIE INCLUSIVĂ DE CALITATE.

Pot participa la simpozion cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal preocupate de promovarea valorilor culturale locale.

OBIECTIVE:

 1. Respectul pentru diversitate, pentru identitatea celor percepuţi ca fiind diferiţi.
 2. Înţelegerea, aprecierea şi valorizarea culturii proprii.
 3. Promovarea exemplelor de bune practici educaţionale, într-o societate în continuă schimbare.

SECŢIUNI:

Secţiunea I NATURA – SURSĂ DE INSPIRAŢIE  (referate).

Secţiunea II

 1. FLORILE ÎN VIAŢA NOASTRĂ – prezentări Power Point

Simbolistica plantelor, florilor:

-         numismatică

-         artă populară decorativă

-         picturile bisericeşti şi sărbătorile religoase

Momente esenţiale din viaţa românului

-         botez

-         cununie

-         înmormântare

-         zile festive 

     2. ECOUL NATURII ÎN INIMA ROMÂNULUI  - prezentări  Power Point, clip, media-film:

-         Viaţa omului este dependentă de natură (resurse, ocupaţii, aşezare)

-         Influenţa omului asupra naturii (pozitivă, negativă)

Secţiunea III FLORI DIN SUFLET PENTRU SUFLET – creaţii artistice (în versuri, în proză) pentru elevi şi cadre didactice.

Secţiunea IV MIRAJUL FLORILOR – Expoziţie de desene, picturi, colaje, grafică, artă decorativă.


Data desfăşurării : 23 mai  2015

Locul desfăşurării: LICEUL TEHNOLOGIC CAJVANA

Organizator: LICEUL TEHNOLOGIC CAJVANA  / GPN Nr. 1 CAJVANA

COLABORATORI:

 

 • Consiliul Judeţean Suceava
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava
 • Liceul Teoretic „Pan Halipa” Edineț-        
 • CCD "George Tofan" Suceava
 • Primăria Oraşului Cajvana
 • Direcţia Judeţeană pentru Culturtă şi Patrimoniul Naţional Suceava
 • Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
 • Centru Cultural Bucovina

 

 

Precizări şi condiţii de participarea:

 • Înscrierea participanţilor se va face până pe data 20 mai  2015, prin e-mail la adresa simpozioncajvana2015@gmail.com,  pe baza formularului de înscriere completat, ataşat în anexă, a  lucrării în format electronic şi a copiei scanate după chitanţa prin care a fost achitată taxa de participare;       
 • Formularul de înscriere, copia chitanţei de achitare a taxei de participare şi lucrarea propriu-zisă  se vor trimite simultan, dar ca documente separate;
 • În situaţia existenţei a doi sau mai mulţi autori ai unei lucrări, vor fi completate atâtea formulare de  înscriere, câţi autori sunt şi vor fi achitate tot atâtea taxe de participare;
 • Taxa de participare şi lucrările copiilor vor fi trimise prin poştă la adresa: FULOP CARMEN, LOC. CAJVANA, JUD. SUCEAVA, COD. 727100  şi scanată la o adresa de mai sus. Pe spatele lucrării vor fi trecute: numele şi prenumele copilului, vârsta, şcoala de unde provine şi numele cadrului didactic îndrumător
 • Participanţii înscrişi în termenul prevăzut vor fi cuprinşi în programul simpozionului;
 • Pentru prezentarea  la simpozion, participanţii vor avea asupra lor un exemplar al lucrării sau după caz, o prezentare POWER POINT;


Lucrările vor fi redactate respectându-se următoarele repere:

 • redactare Microsoft Word, format A4, tip portait, caractere Times New Roman 12, diacritice (condiţie obligatorie !), spaţiere la un rând, margini stânga dreapta - 2,5 cm; sus-jos -2 cm
 • titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman 12, Bold, centrat;
 • autorul şi instituţia vor fi scrise la două rânduri sub titlu, pe două rânduri, după cum urmează: pe primul rând – funcţia, numele şi prenumele; pe al doilea rând – unitatea de învăţământ cu personalitate juridică şi structura; redactarea: Times New Roman 12, dreapta (fără bold);
 • redactarea propriu-zisă va începe  la două rânduri sub numele autorului;
 • numărul maximum de pagini: 5
 • DOCUMENTUL VA FI SALVAT CU NUMELE AUTORULUI (AUTORILOR) FĂRĂ DIACRITICE (Ex. POPESCU IOAN – DATINI.doc)

 

 • Feed-backul simpozionului va fi  realizat prin:

- concluzii sintetizatoare asupra modului de alegere si prezentare a temelor  pe sectiuni;

- mape care vor cuprinde programul simpozionului, diploma de participare cu titlul lucrării, indiferent de modul în care participă (direct sau indirect) şi volumul de lucrari publicat în revista ,,Freamătul stejarului” in format electronic-CD cu ISBN

 • Taxa de participare va acoperi cheltuielile pentru alcătuirea mapelor simpozionului, editarea programelor, realizarea diplomelor de participare, protocolul de organizare şi desfăşurare, editarea volumului de  lucrări în format electronic, etc.
 • Taxa va fi în cuantum de 20 RON / persoană şi va fi percepută fiecărui autor / coautor. Aceasta va fi achitată prin mandat poştal, la adresa: FULOP CARMEN loc. Cajvana , jud. Suceava, cod. 727100
 • Pentru lucrările copiilor nu se percepe taxă, dacă profesorul îndrumător participă la simpozion cu un material

Informaţii suplimentare la următoarele persoane de contact:

 • Pentru învăţământul preşcolar: ED.  UNGUREAN LILIANA 0751153482
 • Pentru învăţământul primar: PROF. TOMUŢ CRISTINA 0748316367
 • Pentru învăţământul gimnazial: PROF. CRĂCIUN PÎŢU CRISTINA 0749878153
 • Pentru învăţământul liceal: PROF. CIOTU IULIAN 0744502798

 

 

FORMULAR DE INSCRIERE