Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 Au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal, absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în învăţământul postliceal se face conform Calendarului de admitere.

            Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul Liceului Tehnologic Cajvana, în perioada 18 august - 8 septembrie, între orele 8.30 - 15.30, pe baza următoarelor documente:

  1. Copie legalizată după Diploma de Bacalaureat sau Certificatul de Absolvire a liceului;
  2. Copie legalizată după Foaia matricolă (IX-XII / XIII);
  3. Copie după adeverinţa de Absolvire a liceului (sau a examenului de Bacalaureat) pentru absolvenţii promoţiei 2014;
  4. Copie după buletin sau carte de identitate;
  5. Copie - conform cu originalul - după certificatul de naştere;
  6. Copie - conform cu originalul - după certificatul de căsătorie pentru persoane de sex feminin (dacă este cazul);
  7. Adeverinţă medicală din care să reiasă că este apt pentru şcolarizare şi profesie;
  8. Cerere de înscriere - se completează la depunerea dosarului;
  9. Dosar PVC.