Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Proiectul ERASMUS + KA2 are ca activitate complementara realizarea unui logo pentru implementare. Școlile partenere au creat cate 2 logo-uri care pot fi votate accesând formularul de la adresa https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaIruGUJ_jYqRvkEPRQAU8llhXTXGstCDZidLma6biw7qK6w/viewform

  


ERASMUS+ KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices

KA229 School Exchange Partnerships

SCHOOLING CULTURALLY

Nr. proiect: 2018-1-TR01-KA229-058576_1

 

Liceul Tehnologic “Ştefan cel Mare” Cajvana este implicat, în perioada septembrie 2018 – august 2020, într-un parteneriat de schimb interșcolar la nivel european, în cadrul proiectului Erasmus+ "schooling culturally", coordonat de o şcoalã gimnazialã din Turcia.

Școlile partenere în acest proiect sunt:

 1. Ismail Sefa Ozler Secondary School, Adana, Turcia;
 2. 12th Primary School of Drama, Drama, Grecia;
 3. Liceul Tehnologic Stefan cel Mare , Cajvana, România;
 4. General Secondary School “Nikolay Katranov”, Svishtov, Bulgaria;
 5. Ics Giovanni XXIII, Premana, Italia

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

 • prevenirea şi reducerea abandonului şcolar  si eliminarea sentimentului de exclu- dere a elevilor cu risc timpuriu de pãrãsire a şcolii prin participare la activitãţile din cadrul proiectului;

 • promovarea dialogului intercultural;

 • stabilirea unor relaţii profesionale şi dialoguri interculturale între participanţi.

 • îmbunătăţirea aptitudinilor participanţilor de a  se adapta la diferite activităţi de învăţare/predare/evaluare precum  şi la cele interculturale;

 • crearea unui mediu scolar deschis încrederii si interactiunii culturale;

    Scopul principal al proiectului este de a crea un cadru didactic natural, intercultural, non-formal, în care elevii să găsească mijloacele potrivite pentru a colabora unul cu celălalt, a discuta și clarifica problemele, a explica, încurajându-se și sprijinindu-se reciproc, pentru a-și stimula capacitatea de a gândi creativ. Vizitarea țărilor partenere le va oferi prilejul de a se familiariza cu alte contexte sociale şi de a dezvolta atitudini pozitive, bazate pe respect și toleranță, față de alte culturi, promovându-le în acelaşi timp şi pe ale lor,  dând naştere astfel sentimentului de apartenenţã la o şcoala europeanã.

Detaliile proiectului si procedura de selectie.

 PROCEDURĂ     OPERAŢIONALĂ

 PENTRU SELECŢIA  PARTICIPANŢILOR IN CADRUL PROIECTULUI

 SCHOOLING CULTURALLY

 Nr. proiect: 2018-1-TR01-KA229-058576_1

 Formarea echipei de implementare

 1.Realizarea  procedurii

         Ȋn selecţia grupului ţintã de participanţi se va promova o politicã de informare si o metodologie clarã care va asigura participarea fãrã discriminare respectând principiul egalitãţii de şanse, al transparenţei si al evitãrii conflictului de interese.

 2.Stabilirea  condiţiilor şi a criteriilor de selecţie

        Condiţii specifice de selecţie pentru elevi:  

 • Apartenenţa la grupul ţintã specificat în proiect: elevi din clasele V-IX ai şcolii;
 • Ȋn anul şcolar 2017-2018 a obţinut  media anualã 10 la purtare şi media anualã minim 8,00 la limba englezã;
 • Modul în care este motivatã dorinţa de participare la activitãţile proiectului: obiective, modul de pregãtire, impact, diseminare/valorizare a rezultatelor proiectului;
 • Competenţe lingvistice de limba englezã.

         Condiţii specifice de selecţie pentru profesori:

 • Sa fie profesor titular la Liceul Tehnologic “Ştefan cel Mare” Cajvana;
 • Sa deţinã competenţe lingvistice de comunicare in limba englezã;
 • Sa deţinã competenţe de utilizare TIC;
 • Sa aibã disponibilitate de lucru în echipã.

 3. Scopul:

              Selectarea obiectivã, transparenţa si nediscriminatorie a participanţilor aparţinând grupului ţintã (cadre didactice si elevi) la activitãţile din cadrul proiectului Schooling culturally  2018-1-TR01-KA229-058576_1

 4. Domeniul de aplicare

 La nivelul compartimentelor, structurilor Liceului Tehnologic “Ştefan cel Mare” Cajvana

 5. Descrierea procedurii:

 1.  Identificarea persoanelor care vor sa participe la activitãţile  proiectului;
 2. Verificarea eligibilitãţii persoanelor înscrise pentru participarea la activitãţile din cadrul proiectului;
 3. Aprobarea listei persoanelor eligibile în cadrul Consiliului de Administraţie;
 4. Emiterea deciziei privind responsabilitãţile participanţilor la activitãţile proiectului.

6. Criterii de selecţie a cadrelor didactice :

 1. Disponibilitatea de a participa la activitãţile de implementare din cadrul proiectului-25p;
 2. Interesul acordat formãrii şi dezvoltãrii profesionale-20p;
 3. Comunicarea eficientã cu colegii, pãrinţii şi elevii- 20p;
 4. Implicarea anterioarã în viaţa şcolii (activitãţi extraşcolare), activitãţi de promovare a şcolii- 20p;
 5. Competenţe de limba englezã, minim nivel A1- 15p

 

7. Criterii de selecţie a elevilor :

 1. Disponibilitatea de a participa la activitãţile de implementare din cadrul proiectului-25p;
 2. Calitãţi morale şi de comportament,capacitate de cooperare, lucru în echipã- 20p;
 3. Implicarea activã în activitãţile extraşcolare- 20p;
 4. Aptitudini artistice şi gastronomice- 15p;
 5. Competenţe de limbã englezã minim A2/B1- 20p.

 8. Criterii de departajare:

 1. nota obţinutã la proba scrisã de limba englezã şi chestionar ( pentru profesori şi elevi)
 2. media anualã şcolarã pe anul şcolar 2017-2018 (pentru elevi)

 9. Conţinutul dosarului de candidaturã- cadre didactice :

 1. Cerere adresatã Comisiei de selecţie (Anexa 1)- semnatã si datatã de participant;
 2. Document justificativ care va conţine:
 •  datele de identificare ( nume, prenume, funcţia,vechimea, încadrarea profesor /profesor pentru invãţãmântul primar/institutor/învãţãtor)

 10. Conţinutul dosarului de candidaturã- elevi:

 1. cerere de participare adresata Comisiei de selecţie (Anexa 2)- semnatã si datatã de participant;
 2. recomndare din partea dirigintelui clasei(anexa 3). Recomandarea va conţine: situaţia la învãţãturã, situaţia disciplinarã, motive ce-l recomandã la participare la activitãţi.

 

Menţiuni suplimentare

 1.  selecţia elevilor se realizeazã in condiţiile respectãrii egalitãţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilitãţi,categorie socialã)
 2.  pentru selecţia cadrelor didactice şi a elevilor se numeşte Comisia de selecţie a participanţilor în cadrul proiectului  Schooling culturally  2018-1-TR01-KA229-058576_1, prin decizie interna.

 Lista participanţilor eligibili selectaţi pentru activitãţile de implementare din cadrul proiectului se valideazã în cadrul comisiei cu majoritate de voturi.

 Daca membrii numiţi în comisie şi-au depus cerere de participare la activitãţi, selecţia candidaţilor se va face în absenţa lor.

 Comisia de selecţie va înainta lista participanţilor eligibili selectaţi cãtre Consiliul de Administraţie care va aproba componenţa echipei de implementare.

 

  DATA LIMITĂ TRIMITERII CANDIDATURILOR PENTRU SELECŢIA PARTICIPANŢILOR LA ACTIVITĂŢILE DIN CADRUL PROIECTULUI

 ADRESA:

 proiectka2cajvana@gmail.com

 15 OCTOMBRIE 2018

 DATA AFIŞĂRII CANDIDATURILOR ELIGIBILE SELECTATE

 17 OCTOMBRIE  2018

 ATENŢIE!!

 DOAR CANDIDAŢII CARE SUNT SELECTAŢI LA ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI  VOR PUTEA PARTICIPA LA MOBILITĂŢILE DIN CADRUL ACESTUIA

COORDONATOR

Prof. Violeta Dirțu

ANEXE