Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

SIMPOZION INTERNATIONAL

SIMPOZION INTERNATIONAL “ARMONIE PRIN JOC ȘI CÂNT PORT ȘI CUVÂNT” EDITIA a VIII-a 14 APRILIE 2018

 

Nume proiect: ARMONIE PRIN JOC ȘI CÂNT PORT ȘI CUVÂNT

Organizatori: LICEUL TEHNOLOGIC ”ȘTEFAN CEL MARE” CAJVANA; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 CAJVANA

Condiţii de participare: DIRECTĂ / INDIRECTĂ

Perioadă înscriere: 20.03.2018 - 05.04.2018

Perioadă desfăşurare: 14.04.2018

 

SIMPOZION INTERNATIONAL “ARMONIE PRIN JOC ȘI CÂNT PORT ȘI CUVÂNT”

EDITIA a VIII-a

14 APRILIE 2018

TEMA: “Tradiții și obiceiuri pascale”

 

OBIECTIVE:

- Conservarea valorilor culturale autentice naționale, cât și împărtășirea și cunoașterea valorilor și tradițiilor din diferite zone ale țării, legate de sărbătoarea creștină a Sfintelor Paști;

- Dezvoltarea capacității de a promova obiceiuri și tradiții pascale prin activități meșteșugărești locale apelând la creativitate și potential artistic;

- Promovarea exemplelor de bune practice educaționale într-o societate în continuă schimbare.

 

SECȚIUNI PENTRU CADRELE DIDACTICE:

 

SECȚIUNEA I: ”Calitate și performanță în învățământul preuniversitar” (referate, exemple de bune practice, proiecte educaționale, proiecte didactice cu privire la educația interculturală, inclusive, outdoor, etc.)

 

SECȚIUNEA a II-a: ”Paștele – marea sărbătoare a creștinătății” – prezentări multimedia / Power point

SECȚIUNEA a III-a: ”În lumina Învierii” – creații artistice literare (pictură, grafică, desen, colaj)

 

SECȚIUNI PENTRU ELEVI ȘI PREȘCOLARI:

SECȚIUNEA I: “Hristos a înviat!” – creații artistice literare (poezie, proză)

SECȚIUNEA a II-a: “Tradiții pascale în ochi de copil” – creații artistico-plastice (desen, pictură, colaj, felicitări, machete, etc.)

 

DATA DESFĂȘURĂRII: 14 APRILIE 2018

LOCUL DESFĂȘURĂRII: LICEUL TEHNOLOGIC ”ȘTEFAN CEL MARE” CAJVANA

ORGANIZATORI: LICEUL TEHNOLOGIC ”ȘTEFAN CEL MARE” CAJVANA / GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 CAJVANA

COLABORATORI:

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SUCEAVA

CASA CORPULUI DIDACTIC “GEORGE TOFAN” SUCEAVA

PRIMĂRIA ORAȘULUI CAJVANA

PAROHIA SF. MIHAIL SI GAVRIL CAJVANA

PAROHIA NASTEREA MAICII DOMNULUI CAJVANA

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ ȘI PATRIMONIUL NAȚIONAL SUCEAVA

UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

CENTRUL CULTURAL BUCOVINA

LICEUL TEORETIC “PAN HALLIPA” EDINEȚ – R. MOLDOVA

GIMNAZIUL DIN CRASNA – R. UCRAINA

ȘCOALA MEDIE NR. 1 CRASNA – R. UCRAINA

PRECIZĂRI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE:

• Înscrierea participanților se va face până pe data de 5 APRILIE 2018 (data poștei), prin e-mail la adresa simpozionarmonie2018@scoalacajvana.ro, pe baza lucrării în format electronic și a copiei scanate după chitanța prin care a fost achitată taxa de participare.ÎN SUBIECTUL MAIL-ULUI SE VA TRECE OBLIGATORIU NUMELE PARTICIPANTULUI IAR IN CORPUL MESAJULUI TITLUL LUCRARII, SECȚIUNEA ȘI SCOALA DE PROVENIENȚĂ

• Formularul de înscriere, copia chitanţei de achitare a taxei de participare şi lucrarea propriu-zisă  se vor trimite simultan, dar ca documente separate;

• În situaţia existenţei a doi sau mai mulţi autori ai unei lucrări, vor fi completate atâtea formulare de  înscriere, câţi autori sunt şi vor fi achitate tot atâtea taxe de participare;

• Taxa de participare si  lucrările copiilor (maxim 2) vor fi trimise prin poştă, ÎMPREUNĂ CU UN PLIC AUTOADRESAT SI TIMBRAT – CONDIȚIE OBLIGATORIE (ALTFEL NU RĂSPUNDEM PENTRU PRIMIREA MAPEI SIMPOZIONULUI) la adresa: FULOP CARMEN, LOC. CAJVANA, JUD. SUCEAVA, COD. 727100. Pe spatele lucrării vor fi trecute: numele şi prenumele copilului, vârsta, școala de unde provine și numele cadrului didactic îndrumător. În cazul în care doriți să participați doar cu lucrările copiilor se percepe o taxă de 5 lei pe lucrare.

• Participanții înscriși în termenul prevăzut vor fi cuprinși în programul simpozionului;

• Pentru prezentarea  la simpozion, participanții vor avea asupra lor un exemplar al lucrării sau după caz, o prezentare POWER POINT, CLIP MEDIA etc. ;

Lucrările vor fi redactate respectându-se următoarele repere:

• Lucrările vor fi redactate în Microsoft Office WORD (nu în alte editoare de text gen Open Office, LibreOffice), cu font de 12, Times New Roman, spațiere între rânduri de 1,5 cm, format A4 cu margini de 2,5 cm, maximum 4 pagini.

• Vor fi acceptate lucrări în limba română. Se vor respecta regulile de ortografie din limba de redactare (lucrările care nu vor fi redactate cu diacritice vor fi descalificate).

Feed-back-ul simpozionului va fi  realizat prin:

- concluzii sintetizatoare asupra modului de alegere si prezentare a temelor  pe secțiuni;

- mape care vor cuprinde:

o programul simpozionului;

o diploma de participare cu titlul lucrării;

o diplome cu premii (I,II,III) pentru elevi și preșcolari;

o adeverință pentru cadrul didactic pentru pregătirea și coordonarea lucrărilor elevilor pentru concursul din cadrul simpozionului;

o volumul de lucrări publicat în revista ,,Freamătul stejarului” in format electronic-CD cu ISBN.

• Taxa de participare va acoperi cheltuielile pentru:

o alcătuirea mapelor simpozionului;

o editarea programelor;

o realizarea diplomelor de participare pentru cadrele didactice;

o realizarea diplomelor de participare pentru elevi, pentru școlari;

o protocolul de organizare și desfășurare;

o adeverințele pentru cadrele didactice;

o editarea volumului de  lucrări în format electronic, etc.

Taxa de participare va fi în cuantum de 50 RON / persoană și va fi percepută fiecărui autor / coautor.

Aceasta va fi achitată prin mandat poștal, la adresa: FULOP CARMEN loc. Cajvana , jud. Suceava, cod. 727100

o Pentru lucrările copiilor nu se percepe taxă dacă participați la simpozion la una din secțiunile pentru cadrele didactice.

o Informații suplimentare la următoarele persoane de contact:

  • § Pentru învățământul preșcolar: ED.  UNGUREAN LILIANA 0751153482
  • § Pentru învățământul primar: PROF. TOMUŢ CRISTINA 0748316367
  • § Pentru învățământul gimnazial: PROF. CRĂCIUN PÎŢU CRISTINA 0749878153
  • § Pentru învățământul liceal: PROF. CIOTU IULIAN 0744502798

 FORMULAR DE PARTICIPARE

REGULI DE TEHNOREDACTARE