Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 


SIMPOZION INTERNATIONAL
“ARMONIE PRIN JOC ȘI CÂNT PORT ȘI CUVÂNT”
EDITIA a VII-a
11 MARTIE 2017

TEMA: “Un mărțișor pentru mama

 

 

SCOPURI:
- Educarea copiilor pentru cunoașterea, păstrarea, cultivarea și continuarea tradițiilor și obiceiurilor poporului român, specific lunii martie;
- Stimularea creativității și a potențialului artistic al elevilor și cadrelor didactice;


- Dezvoltarea sentimentelor de dragoste și prețuire pentru mama ca și valoare națională pentru că “mama dă naștere fiilor și fiicelor națiunii”
OBIECTIVE:
1. Înțelegerea, aprecierea și valorizarea tradițiilor și obiceiurilor specific lunii martie;

 

2. Promovarea exemplelor de bune practici educaționale într-o societate în continua schimbare

 SECȚIUNI PENTRU CADRELE DIDACTICE:
SECȚIUNEA I: Secțiune de referate cu tema „Chipul mamei” (în literatură, în istorie, în familie, în societate, în viața religioasă)
SECȚIUNEA a II-a: Prezentări multimedia / Power Point cu tema “Mama”
SECȚIUNEA a III-a: Creații artistice (literare, pictură, grafică, desen, colaj) cu tema “Gânduri închinate mamei”

 

SECȚIUNI PENTRU ELEVI ȘI PREȘCOLARI:

SECȚIUNEA I: “Mama, ființa cea mai dragă” – creații literare: poezie, proză, compuneri

SECȚIUNEA a II-a: “Un dar pentru mama” – desene, picturi, colaje, felicitări, mărțișoare, machete.

 

 

 

 

 

 

DATA DESFĂȘURĂRII: 11 MARTIE 2017
LOCUL DESFĂȘURĂRII: LICEUL TEHNOLOGIC CAJVANA
ORGANIZATORI: LICEUL TEHNOLOGIC CAJVANA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 CAJVANA

COLABORATORI:

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SUCEAVA
CASA CORPULUI DIDACTIC “GEORGE TOFAN” SUCEAVA
PRIMĂRIA ORAȘULUI CAJVANA
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ ȘI PATRIMONIUL NAȚIONAL SUCEAVA
UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA
CENTRUL CULTURAL BUCOVINA
LICEUL TEORETIC “PAN HALLIPA” EDINEȚ – R. MOLDOVA
GIMNAZIUL DIN CRASNA – R. UCRAINA

PRECIZĂRI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE:


• Înscrierea participanților se va face până pe data de 4 martie 2017 (data poștei), prin e-mail la adresa simpozioncajvana2017@gmail.com, pe baza lucrării în format electronic și a copiei scanate după chitanța prin care a fost achitată taxa de participare.
• Formularul de înscriere, copia chitanţei de achitare a taxei de participare şi lucrarea propriu-zisă se vor trimite simultan, dar ca documente separate;
• În situaţia existenţei a doi sau mai mulţi autori ai unei lucrări, vor fi completate atâtea formulare de înscriere, câţi autori sunt şi vor fi achitate tot atâtea taxe de participare;
• Taxa de participare și lucrările copiilor (MAXIM 3 LUCRĂRI) vor fi trimise prin poştă, ÎMPREUNĂ CU UN PLIC AUTOADRESAT SI TIMBRAT – CONDIȚIE OBLIGATORIE (ASTFEL NU RĂSPUNDEM PENTRU PRIMIREA MAPEI SIMPOZIONULUI) la adresa: FULOP CARMEN, LOC. CAJVANA, JUD. SUCEAVA, COD. 727100. Pe spatele lucrării vor fi trecute: numele şi prenumele copilului, vârsta, școala de unde provine și numele cadrului didactic îndrumător
• Participanții înscriși în termenul prevăzut vor fi cuprinși în programul simpozionului;
• Pentru prezentarea la simpozion, participanții vor avea asupra lor un exemplar al lucrării sau după caz, o prezentare POWER POINT, CLIP MEDIA etc. ;

Lucrările vor fi redactate respectându-se următoarele repere:
• Lucrările vor fi redactate în Microsoft Office WORD (nu in alte editoare de text gen Open Office, LibreOffice), cu font de 12, Times New Roman, spațiere între rânduri de 1,5 cm, format A4 cu margini de 2,5 cm, maximum 4 pagini.
• Vor fi acceptate lucrări în limba română. Se vor respecta regulile de ortografie din limba de redactare (lucrările care nu vor fi redactate cu diacritice vor fi descalificate).
Feed-back-ul simpozionului va fi realizat prin:
- concluzii sintetizatoare asupra modului de alegere si prezentare a temelor pe secțiuni;
- mape care vor cuprinde:
o programul simpozionului;
o diploma de participare cu titlul lucrării;
o diplome cu premii (I,II,III) pentru elevi și preșcolari;
o adeverință pentru cadrul didactic pentru pregătirea și coordonarea lucrărilor elevilor pentru concursul din cadrul simpozionului;
o volumul de lucrări publicat în revista ,,Freamătul stejarului” in format electronic-CD cu ISBN.
• Taxa de participare va acoperi cheltuielile pentru:
o alcătuirea mapelor simpozionului;
o editarea programelor;
o realizarea diplomelor de participare pentru cadrele didactice;
o realizarea diplomelor de participare pentru elevi, pentru școlari;
o protocolul de organizare și desfășurare;
o adeverințele pentru cadrele didactice;
o editarea volumului de lucrări în format electronic, etc.

Taxa de participare va fi în cuantum de 50 RON / persoană și va fi percepută fiecărui autor / coautor.

Aceasta va fi achitată prin mandat poștal, la adresa: FULOP CARMEN loc. Cajvana , jud. Suceava, cod. 727100
o Pentru lucrările copiilor nu se percepe taxă.
o Informați suplimentare la următoarele persoane de contact:
 Pentru învățământul preșcolar: ED. UNGUREAN LILIANA 0751153482
 Pentru învățământul primar: PROF. TOMUŢ CRISTINA 0748316367
 Pentru învățământul gimnazial: PROF. CRĂCIUN PÎŢU CRISTINA 0749878153
 Pentru învățământul liceal: PROF. CIOTU IULIAN 0744502798

 

 

FORMULAR DE INSCRIERE

REGULI DE TEHNOREDACTARE