Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Certificare
OMEN nr. 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional
Listele naționale a temelor pentru proba practică și Fișele de evaluare ale temelor pentru proba practică în vederea certificării calificării profesionale
(
https://www.edu.ro/listele-na%C8%9Bionale-temelor-pentru-proba-practic%C4%83-%C8%99i-fi%C8%99ele-de-evaluare-ale-temelor-pentru-proba)
OMEN nr. 4824/2018 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018-2019